منو

تقسيم بندی صفحه و متن در Html(قسمت پانزدهم)

تقسيم بندی صفحه و متن در Html
لیست جلسات
DatoosTech img Course

قسمت اول

مقدمه html

DatoosTech img Course

قسمت دوم

چهارچوب اصلی صفحه های وب

DatoosTech img Course

قسمت سوم

تگ های فراخوانی

DatoosTech img Course

قسمت چهارم

خواص استاندارد تگ های HTML

DatoosTech img Course

قسمت پنجم

تگ های قاب بندی متن

DatoosTech img Course

قسمت ششم

ایجاد لینک در html

DatoosTech img Course

قسمت هفتم

ایجاد جدول در html

DatoosTech img Course

قسمت هشتم

لیست ها در html

DatoosTech img Course

قسمت نهم

فرم ها در html

DatoosTech img Course

قسمت دهم

کنترول ها در html

DatoosTech img Course

قسمت یازدهم

تصاویر در html

DatoosTech img Course

قسمت دوازدهم

استایل در html

DatoosTech img Course

قسمت سیزدهم

آدرس های اینترنتی (url)

DatoosTech img Course

قسمت چهاردهم

اسکریپت ها در Html

DatoosTech img Course

قسمت پانزدهم

تقسيم بندی صفحه و متن در Html

DatoosTech img Course

قسمت شانزدهم

رويدادهای HTML

DatoosTech img Course

قسمت هفدهم

کنترل های ذاتی HTML

DatoosTech img Course

قسمت هجدهم

خواص جدید کنترل ها در HTML 5

DatoosTech img Course

قسمت نوزدهم

اجرای مدیا در Html

DatoosTech img Course

قسمت بیستم

قابلیت های پیشرفته Html 5

DatoosTech img Course

قسمت بیست و یکم

طراحی اشیای گرافیکی

DatoosTech img Course

قسمت بیست و دوم

لیست تگ های Html

مطالب این جلسه

تگ <span> :

از تگ < span > برای تقسيم بندی متن يک پاراگراف به قطعات مجزا استفاده می شود ، که می توان به هر قسمت ويژگی ها و style متفاوتی را اعمال کرد . متن مورد نظر برای هر قسمت در بين تگ باز و بسته < span > قرار می گيرد .

برای مثال می خواهيد بخشی از يک پاراگراف به رنگ سبز باشد . در اين حالت بخش مورد نظر را در يک < span > قرار داده و خاصيت color آن را در قسمت style به رنگ سبز تعيين می کنيم .

پارگراف زير دارای چندين قسمت مختلف با خصوصيات متفاوت است :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p>
This is a paragraph that
<br>
<span style="color:green"> This part is green </span>
<br>
<span style="color:blue"> This part is blue </span>
<br>
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <div> :

اين تگ يک قسمت و ناحيه مجزا را بر روی صفحه تعيين می کند . از اين تگ معمولا برای تقسيم بندی فضای صفحه به نواحی مجزا استفاده می شود و بيشتر تگ های HTML را می توان درون تگ < div > به کار برد .

معمولا مرورگرها يک خط در ابتدا و انتهای div با ساير متون و عناصر ديگر صفحه ايجاد می کنند و نوشته به ابتدای سطر بعدی انتقال می يابد .

در مثال زير بخشی از صفحه توسط يک تگ < div > از ساير صفحه جدا شده است :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p>
<p style="color:green"> This is paragraph one </p>
<div style="color:blue"> This part is a div </div>
<p style="color:red"> This is another paragraph </p>
</body>
</html>
پیش نمایش