منو

استایل در html(قسمت دوازدهم)

استایل در html
لیست جلسات
DatoosTech img Course

قسمت اول

مقدمه html

DatoosTech img Course

قسمت دوم

چهارچوب اصلی صفحه های وب

DatoosTech img Course

قسمت سوم

تگ های فراخوانی

DatoosTech img Course

قسمت چهارم

خواص استاندارد تگ های HTML

DatoosTech img Course

قسمت پنجم

تگ های قاب بندی متن

DatoosTech img Course

قسمت ششم

ایجاد لینک در html

DatoosTech img Course

قسمت هفتم

ایجاد جدول در html

DatoosTech img Course

قسمت هشتم

لیست ها در html

DatoosTech img Course

قسمت نهم

فرم ها در html

DatoosTech img Course

قسمت دهم

کنترول ها در html

DatoosTech img Course

قسمت یازدهم

تصاویر در html

DatoosTech img Course

قسمت دوازدهم

استایل در html

DatoosTech img Course

قسمت سیزدهم

آدرس های اینترنتی (url)

DatoosTech img Course

قسمت چهاردهم

اسکریپت ها در Html

DatoosTech img Course

قسمت پانزدهم

تقسيم بندی صفحه و متن در Html

DatoosTech img Course

قسمت شانزدهم

رويدادهای HTML

DatoosTech img Course

قسمت هفدهم

کنترل های ذاتی HTML

DatoosTech img Course

قسمت هجدهم

خواص جدید کنترل ها در HTML 5

DatoosTech img Course

قسمت نوزدهم

اجرای مدیا در Html

DatoosTech img Course

قسمت بیستم

قابلیت های پیشرفته Html 5

DatoosTech img Course

قسمت بیست و یکم

طراحی اشیای گرافیکی

DatoosTech img Course

قسمت بیست و دوم

لیست تگ های Html

مطالب این جلسه

ساده ترین راه برای افزودن استایل به یک صفحه استفاده از شناسه style در تگهای HTML است.

برای افزودن استایل به یک تگ باید عبارت " "=style را وارد تگ مربوطه کنیم و ویژگیهای مورد نیاز خود را بین دو دابل کوت ( " ) وارد می کنیم. مثلاً فرض کنید می خواهیم به یک تگ p استایل اضافه کنیم. در این صورت تگ p به صورت زیر در می آید.

<p style=""> محتویات </p>

برای نمونه وقتی بخواهیم متن داخل این تگ به رنگ سبز نمایش داده شود می توانیم به صورت زیر بنویسیم:

<p style="color:green"> محتویات </p>

سینتکس مشخصه style بصورت "style="property:value میباشد. property یک ویژگی CSS و value یک مقدار CSS است.

در واقع ما به عنصر html ویژگی اضافه میکنیم که میتوانیم مقدار آن ویژگی را بنا به سلیقه تغییر دهیم .

برای استفاده از ویژگی باید بعد در style بین (") ویژگی مورد نظر را نوشته با (:) و بعد مقدار را اضافه میکنیم .

اگر بیش از 1 ویژگی می خواهید اضافه کنید باید با (;) ویژگی ها را از هم جدا کنید .

برای اینکه بتوانیم سایز نوشته را تغییر دهیم می توانیم از Font-size استفاده کنیم .

<p style="color:green;font-size:20px"> محتویات </p>

در مثال زیر هم رنگ نوشته را سبز کردیم و هم سایز آن را به 20 پیکسل تغییر دادیم .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p style="color:green;font-size:20px"> محتویات </p>
</body>
</html>
پیش نمایش

ویژگی های زیادی وجود دارد که بتوانیم با آن کار کنیم به پر استفاده ترین ها اشاره میکنیم